ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Sunday, 21 October 2007

Καρέμ

Γάλλος σέφ που θεωρείται ώς ο θεμελιωτης τη κλασσικής Γαλλικής Κουζίνας (haute cuisine).

(Marie Antoine) Antonin Caréme (1784-1833)

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi