ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Thursday, 3 January 2008

Λάπα

Είδος κρέατος απο τα κοιλιακά τοιχώματα στο πρόσθιο τμήμα των οποίων υπάρχει και ένα τμήμα του στήθους που αντιστοιχεί στις τρεις τελευταίες πλευρές. Είναι κομμάτια πλούσια σε λίπος και συνδετικό ιστό. Δίνουν κρέας κατάλληλο για κιμάδες.

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi