ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Saturday, 16 June 2007

Καλκάνι

Είδος ψαριού με ωραίο κρέας. Υπάρχουν δύο είδη, τα ήμερα και τα άγρια. Στο ήμερο το δέρμα είναι λείο και μαλακό στο άγριο υπάρχουν προεξοχές σκληρές σαν κόκκαλα.

Ζεί στο βούρκο και στην άμμο. Πιάνεται με τράτες και δίχτυα. Το κρέας τους γδαρμένο και σαν φιλέτο είναι άσπρο και πολύ νόστιμο.

Turbot-scophthalmus maximus - Σκόφθαλμος ο μείζων
Βrill - scophthalmus rhombus - Σκόφθαλμος ο ρόμβος

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi