ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Wednesday, 10 November 2010

Φριτούρα

Τηγάνισμα σε πολύ μεγάλη ποσότητα λιπαρής ουσίας και σε πολύ υψηλή θερμοκρασία (π.χ., πατάτες, μικρά ψαράκια)

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi