ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Thursday, 22 March 2007

Καρυδόψιχα

ψίχα του καρυδιού αφού αφαιρεθεί το σκληρό εξωτερικό τσόφλι.

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi