ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Thursday, 12 April 2007

Κοτόπουλο βιολογικής εκτροφής

Τα κοτόπουλα αυτά τρώνε βιολογικά δημητριακά και δεν ζούν κάτω απο συνθήκες καταπίεσης. Βόσκουν ελεύθερα και σφάζονται χωρίς να τους δημιουργείται άγχος.

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi