ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Thursday, 8 July 2010

A la cart

Μενού α λα καρτ : Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται το μενού του οποίου τα προσφερόμενα φαγητά είναι γραμμένα σε κατάλογο και καθένα έχει τη δική του τιμή, δλδ ο πελάτης έχει την ευχέρεια της επιλογής.

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi