ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Tuesday, 28 September 2010

Ημίγλυκο κρασί

Το κρασί που περιέχει αζύμωτα σάκχαρα σε περιεκτικότητα ματαξύ 15 και 25 gr. ανά λίτρο.

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi