ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Wednesday, 12 November 2008

Amande de mer

Ορος που αναφέρεται σε μαλακόστρακα, με γλυκιά σαν αμύγδαλο γεύση π.χ. πίνες, αχιβάδες κλπ.

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi