ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Monday, 8 October 2007

Γάστρος

Είδος κέφαλου που ξεχωρίζει από τους άλλους για το ιδιαίτερα αδύνατο σχήμα του σώματος και το αρκετά μικρό στόμα του. Τα επικαλύμματα έχουν περισσότερα χρυσά σημάδια, μικρών διαστάσεων. Η ράχη του είναι γκρίζα, η κοιλιά ασημί. Στα πλευρά έχει μερικές γραμμές κατά μήκος του σώματος που είναι γαλάζιες. Φτάνει σε βάρος το 1 κιλό και έχει νόστιμο κρέας. Ψάρι της θάλασσας, περισσότερο διαδομένο στα καθαρά νερά, συναντιέται σπάνια στα λιμάνια. Συχνάζει και στις λιμνοθάλασσες.Leaping grey mullet (Mugil solieus)

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi