ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Monday, 8 October 2007

Μπάφα

Ονομασία που δίνεται στο θηλυκού του ψαριού Κέφαλος απ 'οπου παίρνουμε τα αυγά για να φτιάξουμε το αβγοτάραχο
Common mullet (Mugil cephalus)

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi