ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Thursday, 3 January 2008

Τυρογλιάτα

Τυρί της Πίνδου λευκού χρώματος. Αλοιφώδες από πρόβειο γάλα. Εξαιρετικά σπάνιο.

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi