ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Thursday, 22 March 2007

Ντρέσσινγκ

Ο όρος αυτός όταν αναφέρεται σε πουλερικά, εννοεί την ετοιμασία τους για το μαγείρεμα, ενώ όταν αναφέρεται σε σαλάτες, αφορά στην προσθήκη σάλτσας.


(Dressing)

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi