ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Friday, 11 September 2009

Φεναλάρ

Καπνιστό αρνίσιο κρέας που έχει αποξηρανθεί στον αέρα.Νορβηγικής καταγωγής

Fenalar

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi