ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Saturday, 6 June 2009

A la Chilienne

Ο όρος σημαίνει ότι το φαγητό είναι παρασκευασμένο "σε στύλ Χιλής". Περιέχει ρύζι και κόκκινες πιπεριές

Γαλλικός όρος

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi