ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Monday, 8 October 2007

Κέφαλος


Ο κοινός κέφαλος φτάνει τα 70cm μήκος και τα 8kg(!) Βάρος, βρίσκεται σε όλους τους ωκεανούς και είναι συνηθισμένο στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Το μεγαλύτερο βάθος που έχει πιαστεί είναι 365μ. Την άνοιξη μπαίνει σε υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, ενώ αναπαράγεται μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου στη χώρα μας. Ένα από τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους είναι τα πηδήματα που πραγματοποιεί έξω από το νερό.Striped mullet (Mugil cephalus)ΚΕΦΑΛΟΣ ή μπάφα ή στειράδι και πιο σπάνια γρέντζος ή μυξινάρι. Το πιο ταπεινό ψάρι που βλέπουμε στα λιμάνια αλλά και αυτό από το οποίο βγαίνει το αυγοτάραχο. Αφθονεί στα ιβάρια του Μεσολογγίου και της Λευκάδας. Αν ακούσετε το όνομα πετάλι εννοούν τον κέφαλο που έχει ανοιχτεί στη μέση, ή έχει φιλεταρισθεί, έχει αλατισθεί με χοντρό αλάτι και έχει ψηθεί στα κάρβουνα.Mugil cephalus

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi