ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Saturday, 6 June 2009

Fois gras

Είναι το άρρωστο συκώτι μιάς χήνας ή πάπιας που ταϊζεται με τη βία αρκετές φορές την ημέρα. Βάζουν μέσα στο λαιμό τους ένα μεταλλικό σωλήνα μήκους 20-30 εκατοστών μέχρι το στομάχι, έτσι ώστε να τρώει το πουλί συνέχεια.
Ιστορία : Κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους οι χήνες ταϊζονταν με σύκα και όχι με καλαμπόκι όπως σήμερα. Στην αρχαία Αίγυπτο υποστηρίζεται ότι έτρωγαν φουα γκρά διότι βρέθηκαν παραστάσεις πουλιών να ταϊζονται δια της βίας, μέσα στο τάφο ενός αξιωματούχου της 5ης Δυναστείας.

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi