ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Saturday, 16 June 2007

Μαγιάτικο

Είδος ψαριού με πολύ νόστιμο άσπρο κρέας. Οταν είναι μικρό λέγεται και μανάλι. Εχει μήκος 1-1.5 μ., ζεί κοντά στος ακτές κοπαδιαστά και πιάνεται με συρτές κυρίως. Πιάνεται όμως και με καρτέρια που είναι δίχτυα στερεωμένα σε ρηχά νερά με άνοιγμα πρός τα έξω και χωρίσματα πρός τα μέσα.

Amber jack - seriola dumerili - Family carangidae
Σεριολα η δουμερίλιος






No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi