ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Sunday, 27 May 2007

Μαχαίρι του Σέφ


Γενικής χρήσεως μαχαίρι που χρησιμοποιείται για διάφορες κοπές. Το μήκος του ποικίλει υπάρχουν 15, 25 εκατοστών μαχαίρια ή και μακρύτερα.

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi