ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Tuesday, 28 September 2010

Ημιαφρώδες (κρασί)


Το κρασί που περιέχει ανθρακικό στη μισή περίπου περιεκτικότητα από το Αφρώδες.

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi