ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Thursday, 12 April 2007

Κοτόπουλο εκτροφής

Τα κοτόπουλα γεννιούνται και αναπτύσσονται μέσα σε 45 ημέρες. Στο διάστημα αυτό τρώνε συνέχεια και δεν κινούνται σχεδόν καθόλου έτσι ώστε το κρέας του να είναι άσπρο και τρυφερό. Μετά το διάστημα των 45 περίπου ημερών σφάζονται και καθαρίζονται. Μετά διοχετεύονται στην αγορά

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi