ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Tuesday, 2 June 2009

Στάλπη

Η στάλπη είναι το πηκτό γάλα πρίν απο τη μετατροπή του σε τυρί.

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi