ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Tuesday, 2 June 2009

Τυρόγαλα

Ο υδαρής ορρός του γάλακτος λέγεται "τυρόγαλα".

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi