ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Thursday, 12 April 2007

Κοτόπουλο παραδοσιακής εκτροφής

Λέγονται αλλιώς ελευθέρας βοσκής. Ζούν σε μεμονωμένα κοτέτσια και περα απο τις δεδομένες τροφές που τους δίνουν βόσκουν και μόνα τους. Το κρέας τους είναι σκούρο και σφιχτό, σκληρό καμμιά φορά εν συγκρίσει πάντα με τα κοτόπουλα του εμπορίου.

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi