ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Thursday, 18 November 2010

Αχνισμα

Μαγείρεμα στον ατμό. Μέσα σε ένα σκεύος με τρύπες βάζουμε τη τροφή και το αφήνουμε πάνω σε νερό που βράζει.

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi