ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Friday, 27 April 2007

Πανσέτα

Πανσέτα, που είναι τα κοιλιακά τοιχώματα και το στήθος με τις στηθοπλευρές του χοιρινού, που προκύπτουν μετά την αφαίρεση της μπριζόλας.

No comments:

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Blog Archive

About Me

My photo
Lone wolf Veni Vidi Tweetevi